Thảm hoa văn Crest Dubai

– Loại sợi     :100% Polypropylene
– Gauge   : 1/10
– Cấu trúc sợi : Level Loop
– Chiều cao sợi   :4.00 mm
– Tổng độ dày    :    7.00 mm
– Trọng lượng sợi  : 680 gram/M2
– Tổng trọng lượng  :1680 gram/M2
– Loại đế  :   Action Back
– Khổ thảm    :   3.66M
– Chuẩn chống bám bẩn: AATCC 123 Grey Scale 5
– Chuẩn hạn chế cháy :  ASTM D-2859/FF1-70/16 CFR
– Khử tĩnh điện vĩnh viễn :  AATCC-134 Under

Danh mục: